Förnyare inom saneringsbranschen
MMB är ett företag som från att ha varit inriktat på målning och blästring idag är störst inom industrisanering. Kunderna varierar från stora företag inom massa- och pappersindustrin samt oljebranschen till bygg- och fastighetsbranschen som behöver hjälp med allt från mögelsanering till rengöring av värmesystem. Dessutom har de utvecklat ett system som minskar deponin från sopförbränningspannor till cirka 10 procent.
MMB, som står för AB Mjällby Målning & Blästring, startades 1980 av Jouko Virtanen som från början inriktade sig på målnings- och blästringsjobb inom industrin av till exempel stålkonstruktioner, broar och oljecisterner. Men vartefter inriktades verksamheten alltmer mot blästring av större pannor, som flisförbränningspannor och barkförbränningspannor, vilket krävde en hel del eftersanering. 1987 investerade företaget i sin första vakuumsug och året därefter införskaffades ett högtrycksaggregat, vilket innebar att man hade en komplett utrustning för sanering inom alla områden av industrin med tonvikt på massa- och pappersindustri samt oljebranschen.

I takt med att saneringsuppdragen ökade började också Petri och Marko engagera sig i företaget och vartefter har verksamheten renodlats till att idag utgöra två skilda delar där Jouko ansvarar för målnings- och blästringsdelen medan Petri och Marko ansvarar för saneringsverksamheten, som idag står för 80 procent av MMB:s verksamhet.
- Förra året blev vi faktiskt utsedda till Årets företagare i Sölvesborg för att vi bland annat genomfört ett så lyckat generationsskifte genom att driva och utveckla en ny verksamhet parallellt med den ursprungliga, berättar Petri.
Petri har dessutom blivit utvald av Svenskt Näringsliv att representera Blekinge län i företagsnätverket Släpp in Framtiden, som de är initiativtagare till. Vad de vill åstadkomma är att regeringen ska sätta fokus på småföretagen och underlätta rekryteringen av unga eftersom det är de som står för framtiden.
- Idag har de istället fokuserat på LAS, vilket är ett sidospår. Vi tar alltid in yngre personer som vi utbildar på plats av de äldre, vilket skapar en bra gruppkänsla på företaget, konstaterar han.
Idag har MMB saneringsuppdrag över hela Norden med många återkommande stora företag. En del av företagets filosofi är att försöka sänka kostnaderna för kunderna genom att hitta lösningar som underlättar saneringen och minimerar risken för driftstopp.

Men uppdragen finns också inom till exempel byggsektorn där vattenbilning av fasader och broar, enligt svensk brostandard, utgör en stor del av verksamheten. Mögelsanering liksom sanering efter stora byggjobb är andra exempel, liksom sanering av dieseltankar på trånga innergårdar. Andra uppdrag är kemisk systemrengöring av olika typer av värmeväxlare som görs på plats, vilket de är ensamma om i hela södra Sverige. Dessutom har de utvecklat ett system för att minska deponin från sopförbränningspannor som de är ensamma om i världen. Efter mycket forskande och egna undersökningar kom Petri fram till en lösning där vattnet renas från tungmetaller till 99,9 procent och endast cirka 10 procent fast avfall behöver deponeras.


MMB

Bransch:
Sanering

Telefon: 0456-646 001
Fax: 0456-310 12


Email:
pepe@mmb.se

Hemsida:
www.mmb.se

Adress:
MMB
Industrivägen 1
29439 Sölvesborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN